THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ ĐÔNG 1 NGĂN ĐÔNG AS-4100R1

 •  270
 •  220
 •  50
 •  80.9
 •  ≤ -18
 •  49
 •  R600A/ 65g
 •  1215 x 620 x 845
 •  Có
 •  Có
 •  Đồng