THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ ĐÔNG 2 NGĂN ĐÔNG MÁT AS-3900R2

 •  260
 •  220
 •  50
 •  80.9
 •  ≤ -18
 •  0 – 10
 •  47
 •  R600A/ 50g
 •  1215 x 620 x 845
 •  Có
 •  Có
 •  Đồng