‘- Chức năng Viba/ nấu/ nướng/ rã đông nhanh
– Điều khiển điện tử
– Công suất vi sống 1400W
– Công suất nướng 1000W
– Công suất đối lưu 1950W
– 25 chế độ nấu
– 6 mức công suất