‘-Công suất 1000W
– Thân Inox
– Men chống dính bằng Ceramic bền bỉ
– Đền nguồn tín hiệu
– Nhiệt độ tự động nóng phù hợp với từng chất liệu vải
– Thời gian đốt nóng ngắn
– Dây quấn gọn vào thân máy